همسران غیب گو نیستند...


گاهی زنان انتظاراتی از همسرشان دارند که نه تنها شوهرشان بلکه هیچ مرد دیگری نیز قادر به برآوردن آن انتظارات نیست و فقط خداست که می تواند چنین زنانی را قانع سازد.

توجه به همین نکته ساده و کوچک بسیاری از زندگی ها را از جدایی نجات می دهد. مهمتر از همه اینکه هرگز از شوهرتان انتظار نداشته باشید مانند یک غیب گو از انتظارات و نیازهای شما مطلع شود.

واقع بین و عادل باشید و انتظارات بجایی از همسرتان داشته باشید و این انتظارات را به موقع به همسرتان بگویید و هرگز او را تحت فشار نگذارید.

خداحافظ محرم ...

 

 محرم

شب آخر دلم گردیده بی تاب

خداحافظ محرم ماه ارباب …..

خداحافظ تاسوعای عباس …

خداحافظ عاشورای ارباب ….

خداحافظ مشک پاره پاره … 

خداحافظ خیمه های آتش گرفته ….

خداحافظ سرهای بر نی … 

خداحافظ نخلهای شکسته …

خداحافظ جرعه جرعه تشنگی  …

خداحافظ گهواره ی خالی …

خداحافظ سنگهای نامرد  …

خداحافظ نیزه ها و شمشیرهای شکسته ….

خداحافظ صورت های نیلی ….

خداحافظ اشک های زینب ….

دل تب دار و بی تاب زینب …

خداحافظ چادر خاکی زینب ….

خداحافظ پیراهن سیاه ارباب …

خداحافظ محرم ….

خداحافظ ….

محرم امسال هم گذشت و ما همچنان در حسرت دیدار منتقم خون حسینم ،

تشنه مانده ایم….

به راستی قلب صاحب عزا از مصیبت جدش ، شکسته و صد چاک است ….

تنها مرهم دل مهدی فاطمه، دعای شیعیان برای تعجیل در فرج است ….

تا بیاید و انتقام خون به ناحق ریخته ی جدش را بگیرد….

بیاییم برای تسلای دل مهدی فاطمه ….

برای فرجش دعا کنیم ….

تا با آمدنش مرهمی باشد بر دل سوخته ی زینب ….

مرهمی برای اشک های رباب ….

بیاییم دعا کنیم …… .

 

خدا ما را دوست دارد !

 

خدا ما را دوست دارد!

نسبت به ما بی‌ تفاوت نیست!

..‌. پس هیچ ‌گاه ما را در امتحانی قرار نمی‌دهد که نتوانیم از عهدۀ آن برآییم و ما را در معرض معصیتی قرار نمی‌ دهد که نتوانیم توبه کنیم؛

..‌. ناامیدی از چنین خدایی واقعا گناه کبیره است!

… همین امید و اطمینان به محبّت خدا و یادآوری آن رشد دهنده است.

دوباره پرسيدن هايت حالم را خوب میكند .....


زنها

وقتِ دلگيرى از دنيا

هر چه بپرسى

مى گويند:

هیچی ..

مهم نيست،

مى گذرد ….

اين يعنى

هيچ جا نرو

كنارم بشين

دوباره بپرس . .

دوباره پرسيدن هايت

حالم را خوب میكند …..


فرید صارمی

خانه های واقعی

 


تا زمانی كه خانه واقعی خود را پيدا نكرده ايم،

بايد به جست و جو ادامه دهيم و شگفت انگيز اينكه خانه واقعی دور نيست.

ما خانه های زيادی می سازيم،

‌اما هرگز به خانه واقعی خود نگاه نمی كنيم.

خانه های كه ما می سازيم واقعی نيستند،

بلكه قصرهای شنی يا خانه های مقوای اند، آنها فقط اسباب بازی هستند.

آنها خانه های واقعی نيستند؛‌

چون مرگ،‌ همه آنها را نابود می كند. خانه واقعی جاودانه است.

فقط خدا جاودانه است و هر چيز ديگر موقت و گذراست.

بدن گذراست. ذهن موقت است. پول،‌ قدرت و شهرت همگی گذرا هستند.

در اين خانه ها نمانيد. از آنها استفاده كنيد،‌

اما به ياد داشته باشيد كه همه آنها كاروان سرا هستند و فقط برای اقامت يك شبه مناسبند.

صبح روز بعد بايد آنها را ترك كنيد.

ما پيوسته خانه واقعی خود را گم می كنيم؛

‌خانه بسيار نزديك است. خانه حتی نزديك نيست؛‌ بلكه در درون ماست.

در درون بدنبال آن بگرديد.

همه كسانيكه به درون رفته اند، خدا را يافته اند.

از دل تا قلم

جستجو

 
اسرار عبادات