زنها رانندگی را بهتر از مردها بلدند ... حتی بلدترند

 

برخلاف همه من ميگويم اتفاقا زنها رانندگی را بهتر از مردها بلدند حتی بلدترند ، رعايت حد سرعت مجاز را ميدانند تند نميروند كمتر تصادف ميكنند ، داد نمی زنند عصباني نميشوند پشت همه ی چراغ قرمز ها می ايستنند حتی به قيمت نرسيدن ها و افسوس خوردن ها.

ترجيحشان خيابان های خلوت است و سمت پرتردد ها نميروند، چطور و كجا راهنما زدن را ميدانند بلاتكليفت نمی كنند .
زنها هيچ وقت يكباره تغيير مسير نميدهند سخت دل ميكنند از آنی كه مدت ها در راه های رفته و نرفته همراهشان بوده و دلبسته شان كرده زن های بلدتر در مواقع خاصتر هم مدارا بلدند هم تعمير كردن و از نو شروع كردن را اما آنها يک ايراد دارند يک ايراد اساسی پشت هيچ چراغ زردی نمی مانند احساس خطر كه كنند با سرعت بيشتری ميروند دور ميشوند ، بی هوا هم ميروند با همه ی آنچه كه بايد ميروند .

 

لذت بردن را یادمان ﻧﺪﺍﺩﻧﺪ !

 

از گرما می نالیم،

از سرما فرار می کنیم،

در جمع، از شلوغی کلافه می شویم  و در خلوت، از تنهایی بغض می کنیم. 

تمام هفته منتظر رسیدن روز تعطیل هستیم و آخر هفته هم بی حوصلگی تقصير غروب جمعه است و بس!

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﺭﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺭﻭﺯﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﺯﻧﺪﮔﯿﻤﺎﻥ ﺭﺍﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ:
ﻣﺪﺭﺳﻪ.. ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ .. ﮐﺎﺭ..

ﺣﺘﯽ ﺩﺭﺳﻔﺮﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﯽ ﺍﻧﺪﯾﺸﯿﻢ ﺑﺪﻭﻥ ﻟﺬﺕ ﺍﺯ ﻣﺴﯿﺮ!

ﻏﺎﻓﻞ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﺎﻥ ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﯿﻢ ﺑﮕﺬﺭﻧﺪ..

دکتر حسابی

همسران غیب گو نیستند...


گاهی زنان انتظاراتی از همسرشان دارند که نه تنها شوهرشان بلکه هیچ مرد دیگری نیز قادر به برآوردن آن انتظارات نیست و فقط خداست که می تواند چنین زنانی را قانع سازد.

توجه به همین نکته ساده و کوچک بسیاری از زندگی ها را از جدایی نجات می دهد. مهمتر از همه اینکه هرگز از شوهرتان انتظار نداشته باشید مانند یک غیب گو از انتظارات و نیازهای شما مطلع شود.

واقع بین و عادل باشید و انتظارات بجایی از همسرتان داشته باشید و این انتظارات را به موقع به همسرتان بگویید و هرگز او را تحت فشار نگذارید.

خداحافظ محرم ...

 

 محرم

شب آخر دلم گردیده بی تاب

خداحافظ محرم ماه ارباب …..

خداحافظ تاسوعای عباس …

خداحافظ عاشورای ارباب ….

خداحافظ مشک پاره پاره … 

خداحافظ خیمه های آتش گرفته ….

خداحافظ سرهای بر نی … 

خداحافظ نخلهای شکسته …

خداحافظ جرعه جرعه تشنگی  …

خداحافظ گهواره ی خالی …

خداحافظ سنگهای نامرد  …

خداحافظ نیزه ها و شمشیرهای شکسته ….

خداحافظ صورت های نیلی ….

خداحافظ اشک های زینب ….

دل تب دار و بی تاب زینب …

خداحافظ چادر خاکی زینب ….

خداحافظ پیراهن سیاه ارباب …

خداحافظ محرم ….

خداحافظ ….

محرم امسال هم گذشت و ما همچنان در حسرت دیدار منتقم خون حسینم ،

تشنه مانده ایم….

به راستی قلب صاحب عزا از مصیبت جدش ، شکسته و صد چاک است ….

تنها مرهم دل مهدی فاطمه، دعای شیعیان برای تعجیل در فرج است ….

تا بیاید و انتقام خون به ناحق ریخته ی جدش را بگیرد….

بیاییم برای تسلای دل مهدی فاطمه ….

برای فرجش دعا کنیم ….

تا با آمدنش مرهمی باشد بر دل سوخته ی زینب ….

مرهمی برای اشک های رباب ….

بیاییم دعا کنیم …… .

 

خدا ما را دوست دارد !

 

خدا ما را دوست دارد!

نسبت به ما بی‌ تفاوت نیست!

..‌. پس هیچ ‌گاه ما را در امتحانی قرار نمی‌دهد که نتوانیم از عهدۀ آن برآییم و ما را در معرض معصیتی قرار نمی‌ دهد که نتوانیم توبه کنیم؛

..‌. ناامیدی از چنین خدایی واقعا گناه کبیره است!

… همین امید و اطمینان به محبّت خدا و یادآوری آن رشد دهنده است.

از دل تا قلم

جستجو